MotoTime

MotoTime е софтуерен продукт, предназначен за автоматизиране на дейността по отдаването на ресурси за временно ползване. Фукционира успешно в увеселителни центрове в туристическите курорти.

Отдаване на ресурси за временно ползване

Основна функционалност на продукта

  • Интуитивен и лесен за използване потребителски интерфейс
  • Дефиниране на потребители и групи от потребители за достъп до системата
  • Поддържане на унифицирана номенклатура на отдавани за временно ползване ресурси
  • Следене на ползвани ресурси - стартиране на ползване на ресурс, паузиране, стопиране, замяна на ресурс, сигнализиране за просрочване на заявено време за ползване
  • Възможност за информиране на клиентите за статуса на ползването чрез визуализиране на таблица на състоянието на отдадените ресурси на големи монитори или чрез проекционни апарати
  • Отчети за приходите - дневни или за произволен период от време, за ресурс или група от ресурси
  • Надеждна система за архивиране и възстановяване на данните от архив